Full d'inscripció

  Nom

  Cognom

  Adreça

  Telèfon

  E-mail

  Nivell d´estudis

  Tria una opció

  ActiuOient

  Necessita allotjament

  NOSI

  Repertori escollit

  Per fer la inscripció efectiva es necessari realitzar l’abonament dels drets d’inscripció 40€ al nº de compte ES19 2100.1379.05.020006347 CAIXABANK